Записник оснивачке Скупштине

Admin 1. јануара 2010. 0

З А П И С Н И К
СА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
(одржане 10.10.1997. год. у 12:00 часова у просторијама Дома културе)
Присутни: Милена МАКСИМОВИЋ, Нада ПУХАЛО, академик Неђо ШИПОВАЦ, Божидар ЗИРОЈЕВИЋ, Нада ЧВОРО, Крста ПЕТИЈЕВИЋ, Милена ПАПИЋ, Драго ЦРНОГОРАЦ, Србислав ДАВИДОВИЋ, Душанка КЕСАВИЦА, Ненад ПРЖУЉ, Наталија ЈАЊИЋ, Душан ЗУРОВАЦ, др. Сава ЋЕКЛИЋ, Вјечеслав МИЉИЋ, Нада КОВАЧЕВИЋ, Милан НИНКОВИЋ, Боро КОВАЧЕВИЋ, Душанка КОВАЧЕВИЋ, Алекса АЛАЏИЋ, Сања САВИЋ, Стана ЖИЛИЋ, Стојка МИЈАТОВИЋ, Славица ШИЈАКОВИЋ, Зринка КОЏО и Петроније ШИМШИЋ.
Гости: Академик Војо МАКСИМОВИЋ и предсједник СО-е Вишеград Александар САВИЋ.

Скупштину библиотекара је отворила и као домаћин поздравила члан Иницијативног одбора Стојка МИЈАТОВИЋ и испред Одбора предложила Радно предсједништво: др. Сава ЋЕКЛИЋ, Алекса АЛАЏИЋ, Крста ПЕТИЈЕВИЋ и Стојка МИЈАТОВИЋ.

За прву, Оснивачку Скупштину Предложен је слиједећи

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1. Избор Радног предсједништва,
2. Поздрав гостију,
3. Доношење Одлуке о оснивање Друштва библиотекара Републике Српске
4. Избор Управе Друштва библиотекара и Надзорног одбора,
5. Текућа питања.

Дневни ред је једногласно усвојен

2.
Предсједавајући Оснивачке скупштине др. Сава Ћеклић поздравио је госте и библиотекарима зажелио успјешан рад.
Поздравну ријеч окупљеним библиотекарима упутили су: академик Војо Максимовић, академик Неђо Шиповац, предсједник СО-е Вишеград Александар Савић, Алекса Алаџић и помоћник министрта за библиотечку дјелатност Милена Максимовић.

3.
Одлука о оснивању Друштва библиотекара Републике Српске је једногласно усвојена.

4.
За предсједника Управе и Скупштине Друштва библиотекара изабрана је Милена Максимовић, подпредсједници су Ранко Рисојевић и Душанка Касавица, секретар Стојка Мијатовић, чланови Управе: Крста Петијевић, Биожидар Зиројевић, Сава Ћеклић, Новак РАдовић, Нада Пухало, Снежана Ђикић и Алекса Алаџић.

У Надзорни одбор Друштва билбиотекара изабрани су: Наталија Јањић, Славица Шијаковић, Драго Црногорац, Нада Ковачевић и Бранко Трифуновић.

5.
Закључци:
–         Успостављање награда у оквиру манифестације “Вишеградска стаза” за најбољу библиотеку и библиотекара, на приједлог Управе Друштва или комисије коју одреди Управа Друштва;
–         Формирати подружнице Народних, Факултетских и Школских библиотека Републике Српске;
–         Упутити допис Министарству науке и културе ради набавке књига на предстојећем сајму књига у Београду;
–         Министарство за науку и културу да упути допис свим општинама да их одсјети на обавезе према Библиотекама за измиривање материјалних трошкова (исти допис да се упути и Библиотекама);
–         Извршити ревизију књижног фонда у свим Библиотекама, а посебно пажњу посветити на ревизију књига у дјечјем одјељењу;
–         Од Федерације тражити оврат књига српских писаца и све умјетничке вриједности везане за српске писце;
–         Успоставити присне односе са Друштвима библиотекара Србије и Црне Горе;
–         Упутити моралну подршку Универзитетској библиотеци у Палама;
–         Направити каталог ријетке и старе књиге и заштитити по Закону о библиотечкој дјелатности;
–         У складу са могућностима набацити компјутер и штампач и повезати се у јединствен библиотечки систем Србије и Републике Српске;
–         Библиотеци “Иво Андрић” у Вишеграду вратити ранији статус који је имала и од надлежних у Општини тражити простор за читаоницу Библиотеке;
–         Помоћи у адаптацији библиотечких просторија у Српском Сарајеву, Требињу и Палама;
–         Обавезан Писани или штампани примјерак часописа или књига достављати библиотекама “Петар Кочић” у Бања Луци, “Просвета” у Србињу и Универзитетској библиотеци у Палама;
–         Радити на стручном усавршавању библиотекара, организовати стручне исите у складу са Законом о библиотечкој дјелатности и ојачати кадровску структуру библиотекара;
–         Скупштина ће засједати једанпут годишње или по потреби.

Записничар:                                                              Секретар:
Зринка КОЏО                                                 Стојка МИЈАТОВИЋ

Comments are closed.