Позив

Admin 3. априла 2007. 0
Позив

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  ВИШЕГРАД

Оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ  за

Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске и општинске органе управе надлежне за област културе, библиотечке, просвјетне, културне и јавне раднике, кориснике библиотечких услуга, као и сва друга правна и физичка лица да доставе

ПРИЈЕДЛОГЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ “ЂОРЂЕ ПЕЈАНОВИЋ” у 2006. години


1. НАЈБОЉОЈ БИБЛИОТЕЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
2. НАЈБОЉЕМ БИБЛИОТЕКАРУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Услови на сљедећој  web страници…

 

 


На основу одредаба члана 4  и члана 5 Правилника о додјели награде “Ђорђе Пејановић”, које се односе на
 УСЛОВЕ И КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ

1. БИБЛИОТЕКА, која је предложена за награду треба да је остварила запажене резултате на промоцији библиотекарства и библиотечке дјелатности и анимацији корисника библиотечких услуга, а нарочито да је:– У континуитету постизала резултате који представљају значајан допринос унапређењу библиотекарства, библиотечке дјелатности и професије;– Развијала све облике културних дјелатности с циљем популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;
– Доприносила ширењу и учвршћавању библиотечке мреже, развоју библиотечко-информационог система, примјени нових информационих технологија и аутоматизацији библиотечког пословања;
– Била активна у културном и јавном животу у својој средини;
– Помагала и унапређивала васпитно-образовни рад;
– Сарађивала са другим културним и васпитно-образовним установама;– Својим укупним дјеловањем афирмисала библиотекарство, библиотечку дјелатност и професију.

2. БИБЛИОТЕКАР, који је предложен за награду, без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен, мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.
КАНДИДАТ за награду треба да је постигао значајна остварења у области библиотекарства и библиотечке дјелатности, а нарочито да се истицао:
– Вишегодишњим преданим и континуираним радом у струци;– Постигнутим резултатима, личним усавршавањем и доприносом у професији;
– Самосталношћу и креативношћу у раду;
– Колегијалним односима према сарадницима и корисницима услуга;
– Учешћем у активностима библиотеке на плану популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;
– Коришћењем нових информационих технологија;
– Поштовањем етичког кодекса библиотекара Републике Срске
– Објављивањем теоријских, истраживачких и стручних радова из области библиотекарства и њему сродних дисциплина и дјелатности;
– Професионалном сарадњом са другим културним и васпитно-образовним установама у својој средини и шире.

Приједлоге слати на адресу 
Народне библиотеке ”Невенка Станисављевић”
Улица Младена Стојановића 3,
79224 Костајница
Са назнаком за комисију,
најкасније до 27. априла 2007. године

Comments are closed.