Етички кодекс Друштва библиотекара РС

Admin 4. августа 2016. 0
Етички кодекс Друштва библиотекара РС

Свјесни значаја библиотека и библиотечког позива за образовање,науку и културу,за размјену информација и идеја за очување тековина и допринос цивилизацијском развоју,у духу начела људске и професионалне етике библиотекари Републике Српске доносе Кодекс библиотекара Републике Српске.

Кодекс треба упознати нове чланове струке с правилима професионалног понашања, подсјетити искусне библиотекаре  на њихову професионалну одговорност пред јавношћу те потврдити у јавности повјерење у струку.

Друштво библиотекара РС позива библиотечке раднике  да се у свом раду руководе начелима наведеним у овом кодексу:

 1. Највиши ниво професионалног дјеловања у складу с одговарајућим међународним и домаћим стручним нормама ради унапређивања библиотечке дјелатности.
  2. Развој и очување интелектуалних слобода појединаца те заштита основних демократских начела шире друштвене заједнице.
  3. Признавање права на знање и неометан приступ информацијама за све.
  4. Доступност различитих врста грађе и извора за све врсте корисника.
  5. Поштовање ауторског права.
  6. Поштовање приватности корисника.
  7. Заштита и промвисање домаће и свјетске културне баштине.

Библиотечки радници провођење наведених општих начела осигуравају кроз професионално дјеловање залажући се у свом раду посебно за:

 • једнак приступ информацијама за све кориснике без обзира на њихова лична обиљежја, пол, националну припадност, вјеру, политичко опредјељење и друштвени статус
 • примјену професионалне процјене при попуњавању фондова,благовремена обрада грађе чување и заштита без утјецаја политичких, моралних и вјерских гледишта или материјалног интереса
 • не злоупотребљава своју професију и положај за личну корист и не наноси штету кориснику и установи
 • поштовање права на повјерљивост и анонимност корисника
 • стално стручно усавршавање и доживотно учење
 • професионално укључивање у наставни, научни и културни живот своје средине
 • библиотекар поштује колеге и пружа им професионалну и људску подршку.
 • чува углед, достојанство и интегритета струке.

Друштво библиотекара РС осигурава својим члановима пуну помоћ у провођењу овог Кодекса, пружајући им  заштиту у примјени начела Кодекса.,примјену Кодекса подржава или оспорава Суд части Друштва библиотекара Републике Српске.

Comments are closed.