Јавни позив

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ВИШЕГРАД
Комисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић”

 ЈАВНО ПОЗИВА

 

Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске и општинске органе управе надлежне за област културе, библиотечке, просвјетне, културне и јавне раднике, кориснике библиотечких услуга, као и сва друга правна и физичка лица да доставе

 

ПРИЈЕДЛОГЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ “ЂОРЂЕ ПЕЈАНОВИЋ” у 2019. години

 

 1. НАЈБОЉОЈ БИБЛИОТЕЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
 2. НАЈБОЉЕМ БИБЛИОТЕКАРУ  У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
 3. НАЈБОЉЕМ МЕНАЏЕРУ У БИБЛИОТЕЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

На основу одредаба члана 4  и члана 5 и члана 6 Правилника о додјели награде “Ђорђе Пејановић”, које се односе на

 

 

 

УСЛОВЕ И КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ

 

 1. БИБЛИОТЕКА, која је предложена за награду треба да је остварила запажене резултате на промоцији библиотекарства и библиотечке дјелатности и анимацији корисника библиотечких услуга, а нарочито да је:

 

 • У континуитету постизала резултате који представљају значајан допринос унапређењу библиотекарства, библиотечке дјелатности и професије;
 • Развијала све облике културних дјелатности с циљем популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;
 • Доприносила ширењу и учвршћавању библиотечке мреже, развоју библиотечко-информационог система, примјени нових информационих технологија и аутоматизацији библиотечког пословања;
 • Била активна у културном и јавном животу у својој средини;
 • Помагала и унапређивала васпитно-образовни рад;
 • Сарађивала са другим културним и васпитно-образовним установама;
 • Својим укупним дјеловањем афирмисала библиотекарство, библиотечку дјелатност и професију.

 

 1. БИБЛИОТЕКАР који је предложен за награду, без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен, мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.

 

КАНДИДАТ за награду треба да је постигао значајна остварења у области библиотекарства и библиотечке дјелатности, а нарочито да се истицао:

 

 • Вишегодишњим преданим и континуираним радом у струци;
 • Постигнутим резултатима, личним усавршавањем и доприносом у професији;
 • Самосталношћу и креативношћу у раду;
 • Колегијалним односима према сарадницима и корисницима услуга;
 • Учешћем у активностима библиотеке на плану популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;
 • Коришћењем нових информационих технологија;
 • Поштовањем етичког кодекса библиотекара Републике Срске
 • Објављивањем теоријских, истраживачких и стручних радова из области библиотекарства и њему сродних дисциплина и дјелатности;
 • Професионалном сарадњом са другим културним и васпитно-образовним установама у својој средини и шире.

 

 

 

 1. МЕНАЏЕР који је предложен за награду ,без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен,мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.

 

 • Кандидат за награду треба,
 • Да успјешно планира све активности које спроводи библиотека.
 • Организује библиотечке ресурсе у циљу бољег спровођења активности.
 • Да управља ресурсима библиотеке и обезбједи квалитетну контролу активности и мјерљиве резултате.
 • Треба да посједује одговарајуће знање из области менаџмента и библиотекарства.
 • Да руководи библиотечким активностима усмјеравајући их ка одржавању стабилности ,унапређеу и промоцији пословања библиотеке.
 • Учинити библиотеку видљивом и препознатљивом у локалној заједници у којој дјелује.

 

 

 

Приједлоге слати на адресу ,

 

Народне и универзитетске библиотеке Бања Лука, Јеврејска бр.30 –Бања Лука, са назнаком за Комисију на руке мр Татјане Дуновић, најкасније до 13. марта 2020. године и у електронском облику на адресу Друштва bibliotekarirs@gmail.com

Контактирајте нас

Ужичког корпуса бр. 12, 73240, Вишеград, Република Српска, БиХ

 • dummy+387 65 950 354

 • dummy+387 65 950 354

 • dummy bibliotekarirs@gmail.com

Билтен

Пријавите се својим е-адресом и добијајте вијести и обавјештења директно у Ваше поштанско сандуче.

Search