Огласна табла

Огласна табла, обавјештења, огласи...

 Јубилеј поводом двадесет пет година од оснивања Друштва библиотекара Републике Српске протекао је у знаку најпосјећенијег скупа до сада. Скуп је одржан у Требињу 27. и 28. априла, а на скупу је учествовало преко 300 библиотекара из Републике Српске, Србије, Црне Горе и региона. Присутни су били библиотекари из свих типова библиотека: јавних, школских, високошколских, универзитетских и специјалних.Оквирне теме овогодишњег скупа биле су „Улога нове генерације библиотекара у развоју библиотекарства“ и „Фондови – изградња и видљивост“. У овим оквирима разматране су теме битне за развој модерног библиотекарства, али и чувања и заштите фондова као и изградња колекција, посебне збирке, завичајне збирке, зелене библиотеке, библиографија, улога библиотека у заштити културних добара,  улога библиотекара у савременом окружењу, значај модернизације образовања, заштита и конзервација библиотечке грађе, а представљени су и веома занимњиви примјери добре праксе.

Закључено је да је посебна обавеза библиотекара заштита традиционалног фонда као основе за формирање дигиталних збирки, промоција библиотека као начин савременог функционисања, изградња завичајних фондова и рад на обради и промоцији ове грађе, осавремењавање образовања библиотекара и његово усклађивање са потребама модерних библиотекара и савремених корисника, пошто је услов нашег опстанка на тржишту информација непрекидно усавршавање.

И ове године посебна пажња посвећена је школским библиотекама и темама значајним за школске библиотекаре. Ове године наметнула се тема законске регулативе за школске библиотеке, те су стога изведени следећи закључци: да се полагање стручног испита за школске библиотекаре врати, да се промијене нормативи при формирању радних мјеста за стручне сараднике библиотекаре, да се стручни сарадник-библиотекар сврста у исти платни разред заједно са другим сарадницима у школи.

Библиотеке као институције памћења имају пред собом у данашње вријеме веома комплексне задатке којима ће моћи да одговоре само ако библиотекари буду спремни да савладавају нове вјештине и да се стално усавршавају. Управо овај скуп и број присутних библиотекара је потврдио нашу спремност да се усавршавамо, размијенимо искуства, повежемо на заједничким пројектима, а све на добробит наше библиотечке заједнице, али и корисника.

 

ФОТО

 

1.Наташа Ј.Симић-НБС-Београд

 

Тема - Савремено друштво и мултикултурна библиотека-

 

Кључне ријечи: Друштво, друштвени развој, библиотека, ИФЛА Смернице о мултикултурним библиотекама

 

2.Ивана Куљанин, Бранислава Милошевић - Матична библиотека И.Сарајево

 

Тема - Ријетке књиге у фонду Матичне библиотеке И.Сарајево -

 

Кључне ријечи: Сарајево, ријетка књига, завичајна збирка, издавачка дјелатност, штампарија

 

3.Мa Маша Младеновић-Суботица

 

Тема-Повеља краљице Аустрије Марије Терезије о статусу слободног и краљевског града Maria Theresiopolis из 1979. године –

 

Кључне ријечи: Старе и ретке књиге, библиотека, архив, дипломе, документи,  посебан фонд, каталог

 

4.Ирена Зечевић, Александар Радовић - Библиотека Матице Српске Нови Сад

 

Тема-Библиотеке као ресурс друштва 21.века кроз примере некњижне грађе из фондова Посебних збирки Библиотеке Матице Српске-

 

Кључне ријечи: некњижна грађа, библиоткарство, Посебне збирке Библиотеке М.С., животни циклус, антрополошки аспект, индетитет

 

5.Бојана З. Петковић, Горан Д.Гарчевић, Драгана М.Маринковић, Јасмина Иванковић – Библиотека „Димитрије Туцовић“Лазаревац

 

Тема -Фондови, изградња, видљивост -

 

Кључне ријечи: библиотека, фонд, књиге, поклон, корисници, издаваштво

 

6.Петра Рајковић, Жељана Арсеновић, Александра Јовић - Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина

 

Тема: Библиотекари као носиоци промјена у свијету развоја нових технологија-

 

Кључне ријечи: библиотекар, корисник, електронска библиотека, информатичка писменост, информациона писменост

 

7.Олга Јечменица - Библиотека „Милутин Бојић“ – Београд

 

Тема - КРЕИРАЊЕ ФОНДА КРОЗ ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ-

 

Кључне речи: дигитална колекција, културна баштина, фондoви

 

8. Марија Булатовић,Маја Ђорђевић, Оја Кринуловић, др Вера Петровић

 

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд

 

Тема - Фонд реткости и његова доступност у Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић"

 

Кључне речи: Универзитетска библиотека «Светозар Марковић» књижни фонд, дигитализација.

 

9. Aлександра  Рендић и Оријана Вуковић (виши библиотекари, НУБ РС )

 

Тема - Етика у библиотекарству - дужност, привилегија, изазов

 

Кључне ријечи: етика, етика у библиотекарству, информације, корисници библиотеке, однос према корисницима

 

10. Сузана Танасијевић, Ивана Пешић - Народа библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

 

Тема - New normal изазови и могућности за библиотекеПример добре праксе  Digital Citizen (ship)

 

Кључне речи: Digital Citizen, Open Source Softver, изазови и могућности за библиотеке у New normal

 

11.Нада Димитријевић, Марко Бојић – Народна библотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

 

Тема -  Фонд ретке књиге – ратна издања

 

 Кључне речи: Завичајно одељење, ретка књига, ратна издања.

 

12. мр Татјана Дуновић, библиотекар савјетник, НУБ РС

 

Тема - Развој библиотечких збирки (потребе насупрот жељама)

 

Кључне ријечи: управљање библиотечким фондовима, развој збирки,изградња фондова, набавна политика

 

13.Соња Шуковић, Славица Младеновић, Гордана Ивковић,

 

 Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш

 

Teма - Светли сигнали из Библиотеке –

 

Кључне ријечи: јавне библиотеке, фондови библиотеке и њихова видљивост, друштвене мреже, онлајн услуге, сарадња са школама, пандемија

 

14. Александра Вучановић, Слободанка Јовић - Филолошки факултет, Бања Лука

 

Тема - Улога нове генерације библиотекара у развоју билиотекарства-

 

Кључне ријечи: технологија, нове генерације, унапређење простора

 

15. Маријана Петронић - Матична библиотека Источно Сарајево

 

Тема - Збирка књига штампна готицом-

 

Кључне ријечи: готица, готско писмо, збирке, Татјана Михић, Јеврејска општина Сарајево, каталогизација, стара и ријетка књига

 

16. Бранкица Радоњић - Основна школа „Бранко Ћопић“ Прњавор

 

Тема- Са библиотекаром кроз животне вјештине-

 

Кључне ријечи: Школска библиотека, кључне компетенције, животне вјештине, управљање емоцијама, комуникација, изградња односа, друштвена одговорност, критичко мишљење, радионице

 

17. Душица Липовац - НУБРС

 

Тема - Школске библиотеке у свијетлу поштовања различитости-

 

Кључне ријечи: школска библиотека, библиотекар, дјеца са потешкоћама у развоју, особе са инвалидитетом, инклузија, инклузивно образовање, асиставна технологија

 

18. Александра Димитријевић, Марија Симовић, Ивана Хренко – НБ „Стеван Првовенчани“ Краљево

 

Тема - Улога нове генерације библиотекара у развоју библиотекарства-

 

Кључне ријечи: Мобилна апликација, радионице, онлајн предавања, школе

 

19. Весна Шујица – УБ „Светозар Марковић“ Београд

 

Тема - Материјали за превентивну заштиту и конверзација библиотечких фондова-Кључне ријечи: Културна баштина, превентивна заштита, конзервација, материјали за заштиту књижног фонда

 

20. Маја Дејановић - НБ Градишка

 

Тема - Каталошки листићи из деведесетих у 21 вијеку -

 

Кључне ријечи: каталошки листић, библиотечка грађа, обрада, класификација, каталогизација, интернет представљање каталошких листића из деведесетих пре COBISS система и каталогизације

 

21. Даниела Скоковић, Младен Мајсторовић - НБ Пожега

 

Тема - Зелена библиотека-место за еколошко освешћивање деце и младих –

 

Кључне ријечи: зелена библиотека, библиотека семена, циљеви одрживог развоја, зелена писменост, екологија, заштита околине

 

22. др Славица Гостимировић, Младенка Благојевић, НБ Добој

 

Тема-Специфични фондови за специфичне кориснике-

 

Кључне ријечи: књига, фонд, библиотека, библиотекар, корисник

 

23. Ранка  Тубић, Милијана Бојић, Срђан Војводић, НУБРС

 

Тема - Сектор универзитетске јединице ЈУ НУБ РС- фондови, услуге, библиотекари-Кључне ријечи: универзитетска јединица, корисници,библиотечке услуге, анкетно испитивање

 

24. Наташа Симић, Бранкица Костић, НБ Србије, НБ Грачаница

 

Тема-Завичајна збирка Народне библиотеке Грачиница –

 

Кључне ријечи: Завичајна збирка, НБ Грачаница, АП Косово и Метохија, „Креативно читање“, „Разиграна библиотека“

 

25. Маја Аћимовић, Љиљана Башић,Православни богословски факултет Београд,НБС

 

Тема-Посвете у личним библиотекама Православног богословског факултета –Кључне ријечи: ПБФ, легати, библиотечке целине, посвете

 

26. Александра Улетиловић, Татјана Миљевић, НУБ РС

 

Тема-Библиографија као фактор изградње и његовање видљивости-

 

Кључне ријечи: изградња фонда,библиотека, секундарни  извори, дезидерати, библиографије, информације

 

27. Ивана Јаношевић, Библиотека  „Влада Аксентијевић“ Обреновац

 

Тема - Библиотека и непокретно културно наслеђе Палежа и Обреновца: прилике и перспективе

 

28. мр Мирела Шарић, Оријана Вуковић, НУБ РС

 

Тема - Завичајна баштина и вриједности кроз перцепцију дјетета

 

Кључне ријечи: завичајна збирка, културно наслијеђе, школска библиотека, народна библиотека, дјеца, млади, промоција завичајности

 

29. Драгана Петрић, Душанка Папић, НБ „Вељко Петровић“ Бачка Паланка

 

Тема - Завичајно одјељење - пут од традиције до иновације

 

 Кључне ријечи: завичајно одељење, завичајни фондови,корисници библиотека, млади, сарадња, програми

 

30.Миланка Бабић Вукадинов, Станка Јовичић, БГБ,Београд

 

Тема - Златни сјај српског блага:стара и ретка књига у Завичајном одељењу БГБ

 

Кључне ријечи: стара и ретка књига, Завичајно одељење БГБ, Фонд старе и ријетке књиге, дигитални читаоци, дигитализација

 

31. Драгана Марковић - НБЦГ „Ђурђе Црнојевић“

 

Тема: Презентација Фонда старе и ријетке књиге НБЦГ „Ђурђе Црнојевић“

 

32. Ана Вукобрат, НБС, Београд

 

Тема - Значај заштите културних добара и вођење Регистра старе и ријетке библиотечке грађе од  изузетног и великог значаја –

 

Кључне ријечи: културна добра, културно наслеђе, стара и ретка библиотечка грађа од изузетног и великог значаја, закони који уређују стару и ретку библиотечку грађу, Регистар културних добара, Електронски регистар

 

33. Љиљана Станимировић - Универзитетска библиотека Крагујевац

 

Тема – Књига као културно благо - ретка књига у легатима Универзитетске библиотеке у Крагујевцу –

 

Кључне речи: ретке књиге, Универзитетска библиотека у Крагујевцу, фондови, културна добра од великог значаја

 

34. Виолета Д. Милошевић, Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“ Ваљево

 

Тема - Изградња завичајне збирке фотографија у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ Ваљево

 

Кључне речи: Завичајне збирке, фото-конкурс, слике града 365, фото-документација, фотографије, Ваљевска библиотека, ауторска и сродна права.

 

35. Славен Попара, НБС

 

Тема - Графичка збирка Народне библиотеке Србије као национални трезор визуелне културе

 

36. Јелка Панић, Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, Уб

 

Тема - Набавна политика и изградња фондова у малој библиотеци – потребе, могућности и изазови

 

37. Mилијана Бојић, Aлександра Стошић, Рaнка Тубић, НУБ РС

 

Тема - Национални фонд Републике Српске - улога и значај

 

Кључне ријечи: национални фонд, библиотека, улога, формирање, значај, чување, смјештај и истраживање.

 

38. Јована П. Остојић, Основна школа „Бошко Буха“ Штрпци

 

Тема - Школска библиотека – у корак са 21. вијеком: примјери из праксе

 

39. Горана Стевановић, Народна библиотека Србије Београд

 

Тема-Графичка збирка Народне библиотеке Србије у оку јавности

 

Кључне речи: графичка збирка, посебне збирке, библиотека, Народна библиотека Србије, музеј, изложбе, водитељ збирке, представљање, видљивост, комуникација, дигитализација, виртуелно окружење.

 

40. Јелица Илић Минић, Владимир Брборић, Учитељски факултет, Београд

 

Тема - Бисер књиге: едиције књижевности за децу Краљевине Југославије у фонду Библиотеке Учитељског факултета

 

Кључне речи: едиције књижевности за децу, Златна књига, Плава птица, КАДОК, ретка издања, Библиотека Учитељског факултета

 

41. Виолета Ђорђевић, Владислава Ивковић Марковић, БГБ

 

Тема – Сусрет у облаку – Онлајн програми културе БГБ

 

Кључне ријечи: виртуелни програми, онлајн културни програми, култура на друштвеним мрежама, неговање културе читања, култура у вријеме епидемије

 

42. Милица Матијевић – Библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац

 

Тема – Библиотеке какве људи желе – примена design thinking методологије у библиотекама

 

Кључне ријечи: библиотеке, иновативни приступ, шетам и причам: траговима Колубарске битке

 

43. Валентина Живић, ЈУ НБ „Филип Вишњић“ Бијељина

 

Тема – Завичајни фонд као сегмент савремене науке о књизи

 

Кључне ријечи: Јавне библиотеке, завичајни фонд, стара и ријетка књига, дигитализација, стандарди, библиотечки каталози.

 

44. Анђа Бијелић, Душица Мурић, Илија Смиљанић -  Народна библиотека Ужице

 

Тема – Дедикација као јавна истина и исказивање поштовања

 

Кључне ријечи: Народна библиотека Ужице, завичајно одељење, периодика, рукописи, некњижна грађа, легати, знаменити Ужичани

 

45. проф. др Добрила Бегенишић – НБС

 

Тема – Континуирано образовање као битна претпоставка модерног библиотекарства

 

46. Мр Сњежана Галинац, Горан Капор

 

Тема – Фондови старе и ријетке књиге у библиотекама Музичке академије и Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву

 

Кључне ријечи: Стара и ријетка књига, значај, повез, штампа, чување, библиотеке факултета / академија, музика, пољопривреда

 

47. Весна Асановић, Народна библиотека „Радосав Љумовић“ Подгорица

 

Тема – Односи с јавношћу и имиџ јавних библиотека у Црној Гори

 

48. Наташа Филип, Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“ Стара Пазова

 

Тема – Потрага за благом ретких издања

 

49. Биљана Ћелић, Народна библиотека Мркоњић Град

 

Тема - Завичајне збирке – корак даље (сарадња са дјечијим одјељењима у школама)

 

50. Негосава Стјепановић- Народна библиотека и музејска збирка

 

Тема- Библиотека као културни и образовни центар

 

51. Татјана Јанковић, Мирко Демић

 

Тема- Непознати протокол главних скупштина редовних засједања Читалаштва крагујевачког од 1854.

 

52. Ивана Јованић, Весна Јовић

 

Тема- Фондови ријетких књига сва грађа

 

53. Ивана Ранковић, Ана Дуковић, Маријана Радановић Пејовић

 

Тема- Школска библиотека у новој реалности

 

54. Данијела З. Мандић

 

Тема- На путу ка савременој школској библиотеци

 

55. Милијана Бојић, Александра Стошић, Ранка Тубић НУБРС

 

Тема- Национални фонд Републике Српске- улога и значај

 

Кључне ријечи: Национални фонд, библиотека, улога, формирање, значај, чување, смјештај, истраживање

 

56. Желимир Радиновић

Тема - Значај ЈУ специјална библиотека за слијепа и слабовида лица

ФОНДОВИ ИЗГРАДЊА И ВИДЉИВОСТ

УЛОГА НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ БИБЛИОТЕКАРА У РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕКАРСТВА

Стручни скуп

Требиње, 27-28. април 2022. године

 

ПРОГРАМ  РАДА

 

27.04.2022.  СРИЈЕДА

11.00 часова

 

Отварање Организатор музичког дјела програма - Народна библиотека Требиње

Поздравне ријечи: Предсједник ДБРС, представници министарства Просвете и културе РС, директор НУБ РС, др Владимир Пиштало НБС, академик Миро Вуксановић 

Радно предсједништво: Љиљана Зечић Петровић, Негослава Стјепановић,Наташа Кулашинац

1.   Др Добрила Бегенешић

2.     Анђа Бјелић, Душица Мурић, Илија Смиљанић

3.     Мр Татјана Дуновић

4.     Др Славица Гостимировић, Младенка Благојевић

5.     Татјана Јанковић, Мирко Демић       

6.     Славен Попара

7.     Драгана Марковић

8.     Негослава Стјепановић

9.     Миланка Бабић Вукадинов, Станка Јовичић

10.  Ана Вукобрат

11.  Милијана Бојић, Александра Стошић, Ранка Тубић

 

- Изложба слика-  011 – Момо Капор: 2021 аутор изложбе Бојан Кундачина

 

13.00-13:15 часова –кафе пауза

 

ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ- ДРУГА САЛА

 

   13: 15 часова друга сала Школске библиотеке

   Радно предсједништво: Бранка Ковачевић, Данијела З. Мандић

1.     мр Мирела Шарић, Оријана Вуковић

2.     Јована П. Остојић

3.     Милица Матијевић

4.     Биљана Ћерић

5.     Бранкица Радоњић

6.     Јелка Панић

 

14:10– 14:20 пауза за школске библиотекаре

14:20 – 15:15 предавање

 

1.     Душица Липовац

2.     Александра Димитријевић, Марија Симовић, Ивана Хренко

3.     Данијела Скоковић, Младен Мајсторовић

4.     Ивана Ранковић, Ана Дуковић, Маријана Радановић Пејовић

5.     Данијела З.Мандић

 

 

15:15 – 16:00 часова – пауза за ручак

 

 13:15 часова – излагање учесника

 

Радно предсједништво: Славица Гостимировић, Жељана Арсеновић

1.     Наташа Ј. Симић

2.     Ивана Куљанин, Бранислава Милошевић

3.     Маша Младеновић

4.     Ирена Зечевић, Александар Радовић

5.     Бојана З. Петковић, Горан Д. Гарчевић, Драгана М. Маринковић, Јасмина Иванковић

6.     Олга Јечменица

7.     Ивана Јованић, Весна Јовић

 

14:10 - 14:20 пауза

 

14:20 - излагање учесника

 

Радно предсједништво: Мр Сњежана Галинац, Милосава Супић

1.     Марија Булатовић, Маја Ђорђевић, Оја Кринуловић, Др Вера Петровић

2.     Александра Рендић, Оријана Вуковић

3.     Сузана Танасијевић, Ивана Пешић

4.     Нада Димитријевић, Марко Бојић

5.     Соња Шуковић, Славица Младеновић, Гордана Ивковић

6.     Александра Вучановић, Слободанка Јовић

7.     Маријана Петронић

 

15:15 – 16:00 часова – пауза за ручак

 

16:00 часова

 

Радно предсједништво: Мр Татјана Дуновић, Славиша Капуран

1.     Весна Шујица

2.     Маја Дејановић

3.     Петра Рајковић, Жељана Арсеновић, Александра Јовић

4.     Ранка Тубић, Милијана Бојић, Срђан Војводић

5.     Наташа Симић, Бранкица Костић

6.     Маја Аћимовић, Љиљана Башић

7.     Александра Улетиловић, Татјана Миљевић

8.     Ивана Јаношевић

9.     Драгана Петрић, Душанка Папић

 

17:30 – 18:00 часова – пауза

 

18:00 часова

 

Промоција књиге Др Љубинка Петрић Башовић- Изабрани радови- приредио проф. Др Војислав Максимовић- Матична библиотека Источно Сарајево

 

20:30 часова – свечана вечера – дружење уз музику

 

28.04.2022. године, четвртак

 

09:00 часова – излагање учесника

 

Радно предсједништво: проф. др Добрила Бегенишић, Стојка Мијатовић

 

1.     Валентина Живић

2.     Виолета Д. Милошевић

3.     Горана Стевановић

4.     Јелица Илић Минић, Владимир Брборић

5.     Виолета Ђорђевић, Владислава Ивковић Марковић

6.     Љиљана Станимировић

7.     мр Сњежана Галинац, Горан Капор

8.     Весна Асановић

9.     Наташа Филип

10.   Желимир Радиновић

 

11:30

 

– Дискусије и закључци – подјела сертификата

 

Излагања учесника ограничена на 8 минута .

 

 

Пријава и позив за семинар (PDF)

Рачун за народне и школске библиотеке (PDF)

Пријава за хотел искључиво електронском поштом на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Контактирајте нас

Ужичког корпуса бр. 12, 73240, Вишеград, Република Српска, БиХ

  • dummy+387 65 950 354

  • dummy+387 65 950 354

  • dummy bibliotekarirs@gmail.com

Билтен

Пријавите се својим е-адресом и добијајте вијести и обавјештења директно у Ваше поштанско сандуче.

Search