Кодекс библиотекара Републике Српске

Свјесни значаја библиотека и библиотечког позива за образовање, науку и културу, за размјену информација и идеја, за очување тековина и допринос цивилизацијском развоју, у духу начела људске и професионалне етике, библиотекари Друштва библиотекара Републике Српске доносе Кодекс библиотекара Републике Српске.


1. Библиотекар служи знању и универзалном људском праву на образовање, нуку и културу.


2. Библиотекар темељи однос према кориснику на праву и поштовању, без обзира на расну, националну, вјерску, политичку и класну припадност и истовремено, штити његово право на приватност.


3. Библиотекар обезбјеђује највиши ниво услуга, залаже се за слободан проток информација и искључује сваки облик цензуре.


4. Библиотекар стручно попуњава библиотечке збирке, благовремено обрађује грађу и омогућава потпуну доступност публикација и информација, чува грађу и брине о њеној заштити.


5. Библиотекар је отворен за нова знања и потребе корисника, непрестано се стручно усавршавајући.


6. Библиотекар поштује колеге и пружа им професионалну и људску подршку и помоћ.


7. Библиотекар обезбјеђује значај и чува углед, достојанство и интерес професије и установе, и залаже се за њихов бољи статус.


8. Библотекар не злоупотребљава професију и положај за личну корист и не наноси штету кориснику и установи.


9. Друштво библиотекара Републике Српске је обавезно да пружи људску, стручну, правну и материјалну подршку библиотекару који има неприлика због поштовања начела Кодекса.


10. Промјену Кодекса, прати, подржава или оспорава, Суд части Друштва библиотекара Републике Српске.