Комисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” ЈАВНО ПОЗИВА

Admin 23. јануара 2017. 0
Комисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић”  ЈАВНО ПОЗИВА

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ВИШЕГРАД

Комисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић”

ЈАВНО ПОЗИВА

 

Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске и општинске органе управе надлежне за област културе, библиотечке, просвјетне, културне и јавне раднике, кориснике библиотечких услуга, као и сва друга правна и физичка лица да доставе

 

ПРИЈЕДЛОГЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ “ЂОРЂЕ ПЕЈАНОВИЋ” у 2016. години

 

1. НАЈБОЉОЈ БИБЛИОТЕЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

2. НАЈБОЉЕМ БИБЛИОТЕКАРУ    У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

3.НАЈБОЉЕМ МЕНАЏЕРУ У БИБЛИОТЕЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

На основу одредаба члана 4  и члана 5 и члана 6 Правилника о додјели награде “Ђорђе Пејановић”, које се односе на

 

УСЛОВЕ И КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ

 

1. БИБЛИОТЕКА, која је предложена за награду треба да је остварила запажене резултате на промоцији библиотекарства и библиотечке дјелатности и анимацији корисника библиотечких услуга, а нарочито да је:

– У континуитету постизала резултате који представљају значајан допринос унапређењу библиотекарства, библиотечке дјелатности и професије;

– Развијала све облике културних дјелатности с циљем популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;

– Доприносила ширењу и учвршћавању библиотечке мреже, развоју библиотечко-информационог система, примјени нових информационих технологија и аутоматизацији библиотечког пословања;

– Била активна у културном и јавном животу у својој средини;

– Помагала и унапређивала васпитно-образовни рад;

– Сарађивала са другим културним и васпитно-образовним установама;

– Својим укупним дјеловањем афирмисала библиотекарство, библиотечку дјелатност и професију.

2. БИБЛИОТЕКАР  који је предложен за награду, без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен, мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.

КАНДИДАТ за награду треба да је постигао значајна остварења у области библиотекарства и библиотечке дјелатности, а нарочито да се истицао:

– Вишегодишњим преданим и континуираним радом у струци;

– Постигнутим резултатима, личним усавршавањем и доприносом у професији;

– Самосталношћу и креативношћу у раду;

– Колегијалним односима према сарадницима и корисницима услуга;

– Учешћем у активностима библиотеке на плану популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;

– Коришћењем нових информационих технологија;

– Поштовањем етичког кодекса библиотекара Републике Срске

– Објављивањем теоријских, истраживачких и стручних радова из области библиотекарства и њему сродних дисциплина и дјелатности;

–          Професионалном сарадњом са другим културним и васпитно-образовним установама у својој средини и шире.

–          3.МЕНАЏЕР који је предложен за награду ,без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен,мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.

–          Кандидат за награду треба,

–          Да успјешно планира све активности које спроводи библиотека.

–          Организује библиотечке ресурсе у циљу бољег спровођења активности.

–          Да управља ресурсима библиотеке и обезбједи квалитетну контролу активности и мјерљиве резултате.

–          Треба да посједује одговарајуће знање из области менаџмента и библиотекарства.

–          Да руководи библиотечким активностима усмјеравајући их ка одржавању стабилности ,унапређеу и промоцији пословања библиотеке.

–          Учинити библиотеку видљивом и препознатљивом у локалној заједници у којој дјелује.

Приједлоге слати на адресу ,

Народне и униврзитетске библиотеке Бања Лука  ,Јеврејска бр.30 –Бања Лука

Са назнаком за Комисију на руке мр Татјане Дуновић, најкасније до 1. марта 2017. године и у електронском облику на адресу Друштва -bibliotekarirs@gmail.com

Comments are closed.