План програмских активности Друштва библиотекара Републике Српске

Admin 4. августа 2016. 0
План програмских активности Друштва библиотекара Републике Српске

Вишеград, 15.9.2016. године

План програмских активности Друштва библиотекара Републике Српске

Друштво библиотекара Републике Српске као струковно удружење библиотечких радника Републикe Српске развија и промовише библиотекарску струку и континуирано унапређује квалитет услуга библиотека чланица.

Друштво библиотекара РС  остварује своје активности кроз дјеловање својих органа и тијела, у складу са програмским циљевима дефинисаним Статутом.

На Скупштини Друштва библиотекара Републике Српске 3. јуна  2016. године, изабрани су чланови Управе Друштва ( Љиљана Зечић – Петровић, Даница Кудуз, Мара Ећим, др Славица Гостимировић, Љиљана Кнежевић, Јован Цвјетковић, Негослава Стјепановић, Славица Обреновић – Дивјак, Љиљана Копрен, Бранка Ковачевић), предсједник (Стојка Мијатовић) и секретар (Љиљана Бабић) , те именовани чланови Надзорног одбора (Светлана Ђурђевић, Нада Пухало  и Милош Керовић).

Управа Друштва ће на на својој првој сједници (15.09.2016. године) предложити чланове комисије и радна тијела Удружења. Такође, Управа Друштва ће наложити комисијама да предложе планове рада комисија. Планове рада комисија треба направити да подстичу  брзи технолошки развој библиотека у информатичком добу, да подстичу и захтјевају трансформацију народне библиотеке класичног типа у модеран библиотечко- информациони центар и центар културних дешавања града.

 

 1. Обезбјеђивање кадровких, техничких и финансијских претпоставки за развој библиотечко-информационог система РС.

Календарска 2017. година.

 

 1. Приједлог смјерница за стандардизацију квалитета рада библиотека, заштиту фондова и перманентно образовање библиотекара и реализацију међународне сарадње.

Рок – крај календарске године.

 1. Обезбјеђивање предуслова за квалитетну и трајну сарадњу са централном матичном установом, матичним установама и подружницама.
 2. Организовање стручних скупова, реализација издавачке дјелатности, предузимање осталих активности у циљу информисања стручне и шире јавности о резултатима рада Друштва библиотекара РС.

Издавање зборника (два пута) и часописа једном годишње. Препоруке и упутства за израду стандарда за библиотечко-информациону дјелатност Републике Српске (у координацији са стручном службом ресорног министарства, Библиотечким савјетом, радном групом на нивоу Националнe библиотеке).

 1. Конструктивна сарадња Друштва са другим Друштвима из регије и шире, са нагласком на едукацију младих библиотечких радника за рад у Друштву и њихово укључивање у пројекте и програме Друштва.
 2. Интензивирање и координацију рада Комисија Друштва библиотекара и сарадња са члановима библиотечког савјета испред Друштва библиотекара.
 3. Подстицање сарадње са сродним струкама, посебно са архивском дјелатношћу.
 4. Одржавање стручног скупа 20-21 априла 2017 . године Бања Лука под радним називом. : ……..
 5. Одржавање редовних састанака Управе Друштва (Фоча – март, Источно Сарајево – мај, Добој – јули, Бања Лука – септембар) и редовну скупштину 2017. године у јуну мјесецу у Вишеграду.
 6. Учешће на јавном позиву министарства за суфинансирање пројеката у култури (издавачка дјелатност, научни скуп)
 7. Осигуравање стабилног и континуираног финансирања рада Друштва
  – интензивно радити на осигуравању сталних и додатних средстава.
 8. Кандидујемо и следеће теме:
 • Развијање и перманентно унапређивање корисничких сервиса народних библиотека;
 • Значај и модуси рада са дјецом и младима у народним библиотекама;
 • Културна мисија народне библиотеке и улога у превазилажењу проблема кризе читања;
 • Значај и унапређивање матичне службе народних библиотека.
 1. Комисије ће иницирати:
 • заједничко ангажовање на изради унифицираних нормативних аката за народне библиотеке, усаглашених са Законом о библиотечкој информационој дјелатности и позитивним законским прописима који се односе на библиотечку дјелатност (Закон о култури, Закон о издаваштву, Закон о ауторским правима, Закон о доступности информацијама…),
 • медијско представљање библиотека и библиотечке дјелатности адекватно њиховом значају и мјесту у култури и друштву уопште,
 • сарадњу на плану рационалније организације културних програма (промоција књига за дјецу и одрасле, предавања, изложбе, стручни скупови…) и заједничких издавачких пројеката,
 • размјену библиотечке грађе (вишкови, издања библиотека…),
 • повремене организоване консултације у Бања Луци са инструкторима ЦОБИСС-а
 1. Обиљежавање 20 година рада Друштва.

 

Друштво библиотекара РС ће представљати извор и уточиште знања – информација и вјештина потребних библиотекама чланицама да ефикасно и квалитетно испуњавају захтјеве својих корисника и локалних заједница којима служе.

Друштво библиотекара РС ће бити спона између библиотека чланица и међународних удружења која се баве библиотечко-информационом дјелатношћу.

 

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Comments are closed.