ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР 22-23 АПРИЛ 2020- ЕТНО СЕЛО»СТАНИШИЋ»

Admin 18. септембра 2019. 0
ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР 22-23 АПРИЛ 2020- ЕТНО СЕЛО»СТАНИШИЋ»

Стручно усавршавања библиотекара Републике Српске карактерише стално трагање за иновативним библиотекарским знањима, али и остваривањима у свијету установљеним стандардима. Широк распон библиотечког дјеловања од школских, високошколских и народних библиотека условио је значај тимског дјеловања библиотечке струке у цјелини. Зато Друштво библиотекара сваке године организује семинар ради стручног усавршавања библиотекара и бољег сагледавања стања у библиотекарство код нас и у свијету.

Семинара ће се одржати у  Етно селу «Станишић» у Бијељини 20-22 априла 2020г.

 

Теме семинара:
БИБЛИОТЕКЕ –МЈЕСТО ДРУШТВЕНОГ И ЛИЧНОГ РАЗВОЈА
-Унапређење библиотечких услуга
-Паметне библиотеке

 

САВРЕМЕНА ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА-ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

ПРИЈЕДЛОГ ИЗРАДА ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА

Циљ семинара јесте размјена мишљења и идеја ,стручних знања и примјера добре праксе за даљи квалитетни развој струке на подручју рада са корисницима. Праћење снажне и брзе промјене у односу на развој информациони и комуникациских технологија у сврху пружања квалитетне  услуге и стицање нових знања и вјештина.Улога школских библиотекара је веома важна у подстицању читање и комуникације,информационе писмености и пружање подршке њиховом цјелокупном васпитно образовном процесу без адекватно опремљене школске библиотеке.Високошлске библиотеку у свијетлу модерних технологија и доношење нове законске регулативе у тој области.

Позивамо колеге из сусједних држава и иностранства да представе примјере добре праксе, пројекте чија је реализација у току, планове за будућност или једноставно били који аспект примјене информационо-комуникацијских технологија која за циљ имају боље пословање библиотека и квалитетнију услугу за кориснике.

Пријава радова се врши до 15. фебруара 2020. године  на мејл Друштва bibliotekarirs@gmail.com,након чега  ће се одабрати најбољи. Одабир се врши на основу сажетка од 500 ријечи или 3500 карактера са размацима и напиасаног рада у цјелини.Списак одабраних радова биће објављен до 20 марта 2020.

Comments are closed.