Позивамо Вас на сасатанак Управе Друштва који ће се одржати 11.5.2017 год.

Admin 26. априла 2017. 0
Позивамо Вас на сасатанак Управе Друштва који ће се одржати 11.5.2017 год.

 У П Р А В А   Д Р У Ш Т В А

Позивамо Вас на сасатанак Управе Друштва који ће се одржати 11.5.2017 год.  у   просторијама Народне и универзитетске библиотеке у Бања Луци у 13. часова. За предстојећи састанак предлажем следећи дневни ред:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1.Разматрање приједлога  Kомисије за додјелу награда»Ђорђе Пејановић» за 2016 год.

2.Приједлог програма за организовање 20 година рада Друштва у Вишеграду 2. јуна 2017 год.

3.Текућа питања

 

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Стојка Мијатовић
stojka@teol.net
065/950 354

Comments are closed.