Позивамо Вас на сасатанак Управе Друштва

Admin 3. септембра 2017. 0
Позивамо Вас на сасатанак Управе Друштва

 У П Р А В А   Д Р У Ш Т В А

Позивамо Вас на сасатанак Управе Друштва који ће се одржати 14.9.2017 год.  у   просторијама Народне и универзитетске библиотеке у Бања Луци у 13. часова. За предстојећи састанак предлажем следећи дневни ред:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1.Разматрање пријдлога програма рада  Друштва за 2017 год.

2.Приједлог тема и мјесто организовања семинара у 2018 год.

3.Текућа питања(Закон о култури, Стратегија итд……)

 

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Стојка Мијатовић
stojka@teol.net
065/950 354

Comments are closed.