Сасатанак Управе Друштва

Admin 30. августа 2016. 0
Сасатанак Управе Друштва

У П Р А В А   Д Р У Ш Т В А

Позивамо Вас на сасатанак Управе Друштва који ће се одржати 15.9.2016 год.  у   просторијама Народне и универзитетске библиотеке у Бања Луци у 13. часова. За предстојећи састанак предлажем следећи дневни ред:

 

 Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1.Разматрање приједлога рада за Друштва за 2017 год.

2.Разматрање и усвајање приједлога   чланова комисија прописаних Статум  Друштва .

3.Припреме за предстојећи семинар у 2017 год. и одређивање тема .

4.Текућа питања

 

                                                                 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

                                                                  СТОЈКА  МИЈАТОВИЋ

                                                                  stojka@teol.net

                                                                  065-950354

Comments are closed.