З А П И С Н И К са сједнице Управе Друштва одржане у Бањој Луци, 14. септембра 2017. године у ЈУ НУБ Републике Српске

Admin 20. септембра 2017. 0
З А П И С Н И К  са сједнице Управе Друштва одржане у Бањој Луци, 14. септембра 2017. године  у ЈУ НУБ Републике Српске

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
В И Ш Е Г Р А Д
Ужичког корпуса 12 а

З А П И С Н И К
са
сједнице Управе Друштва одржане у Бањој Луци, 14. септембра 2017. године
у ЈУ НУБ Републике Српске

 

На сједници Управе Друштва библиотекара РС,  заказане за 13,00 часова били су присутни:

Предсједник Друштва, Стојка Мијатовић

Потпредсједник Друштва, Љиља Петровић Зечић,

Сања Бајић, виши стручни сарадник за библиотчко-информациону дјелатност

Министарства просвјете и културе РС,

Секретар Друштва,  Љиљана Бабић,

Чланови Управе Друштва: Јован Цвјетковић, Мара Ећим, Славица Дивјак Обрадовић, Даница Кудуз, Славица Гостимировић , Негосава Стјепановић, Љиљана Копрен, предсједник Подружнице високошколских библиотека

Оправдано одсутни били су остали чланови Управе и позвани: Нада Пухало, Свјетлана Ђурђевић, Татјана Дуновић и Жељко Остић.

 

Предложени Дневни ред једногласно је усвојен

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

Разматрање приједлога Програма рада Друштва за 2017.
Приједлог тема и мјесто организовања семинара у 2018.
Текућа питања (Закон о култури, Стратегија развоја итд.)
Предсједник Друштва поздравила је све присутне и захвалила се домаћину

директору Националне библиотеке Љиљи Петровић-Зечић на доброј организацији  и прихватању да се сједнице управе Друштва скоро редовно одржавају у ЈУ НУБ Републике Српске у Бањалуци.

АД1

Приједлог Програма рада Друштва који су чланови Управе Друштва добили у писаној форми једногласно је усвојен.

Ад2

Предсједник Друштва је образложила приједлог тема, кao  и мјестo одржавања семинара, у Требињу од 26-27. априла 2018. године.

Приједлог тема семинара :

А)  “Нова инспиративна. Библиотека „;

Б)    „Са корисницима, за кориснике-необавезно, неуобичајено, иновативно“

В)  „Школска библиотека-поглед уназад и корак унапријед“

Г)   „Информациона писменост у школским и дјечијим библиотекама“.

Једногласно су прихваћене теме:

1)      „Са корисницима и за кориснике“-необавезно, неуобичајено и

иновативно“

2)       „Информациона писменост у школским и дјечијим библиотекама“

 

Дискусије:

Негосава Стјепановић која сматра да треба мијењати мјесто одржавања семинара ради могућности равноправне промоције матичних библиотека које би се укључиле у организацију стручног скупа.

Славица Гостимировић је дала примједбу да није најбоље медијски пропраћено одржавање семинара , што би требало ппобољшати.

Мара Ећим је потврдила да је отворена понуда одраније да се семинар за библиотекаре организује у Приједору, јер сматра да има капацитет у чију организацију би се укључила Матична/народна библиотека „Ћирило и Методије“ стога је приликом гласања била уздржана да се наредни семинар одржи у Требињу, иако сматра да је добар приједлог  да  послије одржавања семинара на „Јахорини“2017. одржи у Требињу.

АД3

У вези са доношењем новог Закона о култури и примјени усвојене стратегије развоја куилтуре Републике Српске Управи Друштва се обратила Сања Бајић, нови виши стручни сарадник за библиотечко-информациону дјелатност Министарства оросвјете и културе РС  која је ове послове преузела,  након одласка Биљане Билбија у пензију. Сања је упознала присутне да Тренутно обавља и послове замјене вишег стручног сарадника у Служби за финансијске послове,  а да се постепено уводи у проблеме и стање у библиотекарству Српске, сматра да ће се кроз сарадњу са матичним библиотекама у Републици Српској упознати стање на терену, а примјеном нових законских рјешења и подзаконских аката са колегом Жељком Остићем  дати свој допринос унапређењу библиотечке струке и библиотечко-информационе дјелатности.

Директор Љиља Петровић-Зечић подсјетила је Управу Друштва, а истовремено и упознала Сању Бајић да Министарство просвјете и културе од 2007. године да се у буџету Републике не обезбјеђују,  Законом предвиђена финансијска средства за набавку књига и обнову књижног фонда те предлаже да треба то питање актуелизирати и ставити на дневни ред Министарства просвјете и културе и Владе РС

Под тачком Текућа питања предсједник Стојка Мијатовић упознала је Управу Друштва са три питања:

1) Рјешавање питања кориштења простора Народне библиотеке „Иво Андрић“ за потребе рада Друштва библиотекара Републике Српске , с обзиром на је њен статус промјењен , јер је од 01.09.2017. године пензионер, али жели да и даље води Друштво и активно ради, те е на приједлог Негосаве Стјепановић сматра да би  Мнистарство просвјете и културе требало упутити допис према Народној библиотеци “Иво Андрић“

Љиљана Бабић, секретар Друштва је подсјетила да је Друштво библиотекара Републике Српске регистровано на адреси Народне библиотеке „Иво Андрић“ у Вишеграду (Ужичког корпуса 28а) , те да је сједиште Друштва у формално-правном смислу  на овој адреси, а да је фактички радило у простору ове Библиотеке, као и би требало послати допис директору Библиотеке у Вишеграду   да омогући повремено кориштење библиотечког простора. Такођер би било добро упознати и одјељење за друштвене дјелатности Града Вишеграду друштвене и Министарство просвјете и културе РС.

3) Питање је проглашење Друштва библиотекара Републике Српске за Удружење од посебног значаја , те у вези с тим покренути иницајитиву према Министарству просвјете и културе у циљу обезбјеђења додатних финансијских средстава  за рад.

Даље потпредсједник Друштва Љиља Петровић-Зечићје прочитала је допис који је ДРуштву послао Филозофски факултет Пале, између осталог и Универзитету у Бањој Луци и и Министарству просвјете и културе Републике Српске, а поводом обиљежавања двадесет година (1997-2017) од оснивања и рада катедре за библиотекарство и компаративну књижевност Српске ради учешћа на округлом столу са актуелном темом: „укидање ове катедре, с обзиром да већ двије године нема уписа студената, односно, оправданости отварања новог одсјека  који би спојио библиотекарство и српски језик и књижевност или нешто друго?“.

У вези са овим питањем своје мишљење је дала потпредсједник Друштва Љиља Петровић-Зечић,  која сматра да треба прво видјети  каква је потреба за кадром који се школује на катедри за библиотекарство, колико су реалне шансе за запослење дипломираних библиотекара не само у у области културе него и у области основног, средњег или високог образовања,  јер у пракси се примјеују законски и подзаконски акти који предност у овој дјелатнпости дају професорима српског језика и књижевности који имају положен стручни испит у библиотечко-ингпрмационој дјелатности. Да ли би, евентуално ако би се отварао од нови одсјек на Филозофском факултету да ли би требало библиотекарство спојити са информатиком, као што је то случај у  на Филолошком факултету Универзитета у Београду, које су у суштини неодвојиве, који уствари нови Закон о библиотечко-информационој дјелатности Српске, донесен јуна 2016. године то и потврђује.  зове.

Славица Гостимировић сматра да би катедру за библиотекарство са Филозофског факултета Пале требало премјестити у Добој, јер тамо већ раде факултети Универзитета у Источном Сарајеву. Даље Славица сматра да се треба неко испред Друштва библиотекара РС да присуствује округлом столу на Пале, поводом обиљежаљвања 20 година рада катедере за библиотекарство и компаративистику.

Присутни чланови Управе Друштва су након разматрања и дискусија донијели одређене

 

З А К Љ У Ч К Е

1)      Да се убудуће семинари за библиотекаре који организује Друштво

библиотекара Републике Српскер и НУБ Републике Српске одржавају сваке године у другом мјесту, односно на другом матичном подручју ради потребе за равноправним представљањем  матичних библиотека у Републици Српској.

2)      Покретање иницијативе за проглашење Друштва библиотекара Републике

Српске за Удружење од посебног значаја у Републици Српској с обзиром на досадашњи успјешан и организован  рад овог Друштва у трајау од 20 година које је дало допринос у развоју и професионализацији библиотечкке струке.

3)      Управа Друштва библиотекара Републике Српске  треба послати дописе

надлежном Министарству просвјете и клуруре РС, Граду Вишеграду и Народној библиотеци „Иво Андрић“ ради обезбјеђења простора за рад Друштва које је регистровано и досада дјеловало на адреси и у простору Народне библиотеке „Иво Андрић“ у Вишеграду: Ужичког корпуса бр. 28 .

4)      Управа Друштва библиотекара РС треба послати допис према Министарству

просвјете и културе Републике Српске ради рјешавања проблема континуираног финансирања набавке и откупа књига од издавача у Републици Српској у циљу обнове књижног фонда свих (49) народних, осам (8) матичних  и једне Националне библиотеке у Републици Српској у  складу са законскикм одредбама које је 2007. године прекинуто

5)      Предсједник Друштва Стојка Мијатовић и и потпредсједниик Друштва

Љиља Петровић-Зечић требају присуствовати свечаном обиљежавању 20 годин од отварања катедре за библиотекарсзво Српске на Филозофском факултету Универзитета Источно Сарајево, као  могућности библиотекари који имају реферате пријаве за учешће на округлом столу који ће се оджати 9. октобра 2017. године на „Дан библиотекара“.

 

Бањалука, 14.септембар 2017. године

Записник водила и закључке сачинила:
Љиљана Бабић, секретар Друштва

                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК ДРУШТВА

                                                                                                  Стојка Мијатовић

 

                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                           за статусна и професионална питања
ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА РС
Љиљана Бабић, дипломирани правник

 

 

Ови Закључци достављени су Министарству просвјете и културе РС

у прошлој 2009. године, али досада нису прихваћени у смислу измјена и

допуна Закона о платама запослених у области образовања и културе РС, стога

их поново актуелизирамо у сврху измјена и допуна Посебног колективног

уговора за запослене у области образовања и културе РС.

 

Бањалука, 02.03.2010. године

Comments are closed.