Закључци двадесетог семинара Библиотекарског друштва Републике Српске

Admin 26. априла 2017. 0
Закључци двадесетог семинара Библиотекарског друштва Републике Српске

На јубиларну двадесету годишњицу од оснивања Друштва библиотекара Републике Српске одржано је јубиларно двадесето саветовање библиотекара Републике Српске.

На скупу су изложени теоријски радови, радови који су се ослањали на примере добре праксе и представљене су студије случаја.

Велики одзив предавача и библиотекара из Републике Српске, Србије, Федерације БиХ  свједочи да ово Друштво и семинар који се реализује под његовим покровитељством имају дугу традицију.

Тематски обухваћене су све области библиотекарства и сви типови библиотека: националне, народне, школске и специјалне. Радови су били фокусирани на рад са корисницима, савремену примену универзалне библиографске контроле, транформацију библиотека у културни и социјални центар, улогу библиотека и библиотекара у савременом друштву, библиотеке као организаторе програма из културе. Посебна пажња посвећена је школским библиотекама, њиховом функционисању и унапређењу. На тај начин наглашен је значај школских библиотека као установа у којима се стичу будући самостални корисници библиотека. У

Двадесет година стручног усавршавања библиотекара Републике Српске карактерисало је стално трагање за иновативним библиотекарским знањима, али и остваривањима у свету установљеним стандардима. Широк распон библиотечког деловања од школских, високошколских и народних библиотека условио је значај тимског деловања библиотечке струке у целини. Зато овај 20 семинар, у јубилараној години ДБ РС, има структуру тема излагања који поливалентно обједињује све сегменте деловања библиотечке струке.

 

Comments are closed.