ЗАКЉУЧЦИ СА СКУПА БИБЛИОТЕКАРА ОДРЖАНОГ У ТЕСЛИЋУ

Admin 16. априла 2016. 0
ЗАКЉУЧЦИ СА СКУПА БИБЛИОТЕКАРА ОДРЖАНОГ У ТЕСЛИЋУ

Јубиларни двадесети семинар библиотекара РС одржан је 14. и 15. априла у Теслићу са темом „Вредновање и управљање библиотекама од традиционалног до иновативног. На скупу је представљено 34 рада, а изложили су их библиотекари из РС, Федерације БиХ и Србије.  Семинару су присуствовали 300 библиотекара из свих типова библиотека: народних, универзитетских и школских.

Радови су били подијељени у двије тематске групе: професионализација библиотекарске струке и услуге за тинејџере у дигиталном добу.

Предавања су се и ове године одвијала у двије сесије у складу са темама скупа.

У оквиру професионализације библиотекарске струке разматране су теме у вези са развојем библиотекарства као струке и професије, дате су смернице за будући рад, указано је на мањкавости образовања и стручног усавршавања библиотекара. Развој библиотекарске струке посматран је у контексту нових технологија: умрежавања, дигитализације, интернета, мобилних апликација и сл. Дискутовало се и о актуелним темама као што је промјена законске регулативе у области библиотекарства и усвајање нових правилника.

Посебна пажња посвећена је неопходности реорганизације библиотека, израдинационалне  стратегије културена основу које би се израдила стратегија  развојабиблиотекарства, психосоцијалном аспекту процеса рада у библиотеци и рада са корисницима, савременом начину мјерења учинка у библиотечком пословању и неопходности промене парадигме од специфичног ка универзалном.

У оквиру тематског блога „Услуге за тинејџере  у дигиталном добу“ дати си примери добре праксе у вези са радом са тинејџеримау дигиталном добу. Презентације су садржавале и видео записе рада са тинејџерима и у школским и у народним библиотекама. Указано је на неопходност прилагођавања новим условима рада које диктирају савремене технологије. Посебно је назначен значај проактивног рада са корисницима и важност њиховог ангажовања у раду савремене библиотеке.

КРЕНИМО У СУСРЕТ КОРИСНИКУ, А НЕ ЧЕКАЈМО ДА ОН ДОЂЕ ДО НАС!

 

Comments are closed.