Закључци са стручног скупа у Требињу

Admin 10. маја 2018. 0
Закључци са стручног скупа у Требињу

Društvo bibliotekara Republike Srpske i ove godine je održalo svoj stručni skup koji se ove godine odvijao pod nazivom „S korisnicima za korisnike – neobavezno, neuobičajeno, inovativno. Ovom 23. skupu Društva bibliotekara Republike Srpske prisustvovalo je 320 bibliotekara iz svih tipova biblioteka iz Republike Srpske i okruženja: Srbije, Crne Gore, Federacije BiH i Slovenije.

Teme radova bile su raznovrsne i posvećene svim uslugama u svim bibliotekama bez obzira na tip, počevši od tradicionalnih pa do potpuno moderenih. U radovima su predstavljeni teorijski i praktični principi inovativnih usluga, ali i primjeri dobre prakse. U obzir su uzete sve grupacije stanovništva, počevši od onih aktivnih korisnika biblioteka koji sami dolaze u biblioteke, pa do onih do kojih je potrebno doći.

Naglašena je obaveza bibliotekara da se stalno usavršavaju kao i da poštuju međunarodne smjernice i standarde u pružanju bibliotečkih usluga.

Obaveza je današnjih biblioteka da ponude inovativne usluge i da se pozicioniraju kao kulturni, obrazovni i socijalni centri zajednice, koji će uspješno sarađivati  sa svim drugim ustanovama u okruženju, a sve sa ciljem pružanja kvalitetnih usluga, ali i očuvanja svoga imidža.

Posebna pažnja posvećena je i ove godine školskim bibliotekarima i školskim bibliotekama i njihovim uslugama, pošto su to biblioteke koje imaju veoma važnu ulogu u formiranju čitalačkog ukusa kod mladih, a samim tim i veliki uticaj na formiranje budućih korisnika biblioteka. Upravo školske biblioteke imaju obavezu da putem inovativnih usluga i usluga putem mreža biblioteku približe djeci i na taj način vrše promociju knjige i čitanja. Školski bibliotekari imaju veoma delikatnu ulogu pošto je školska biblioteka mjesto gdje učenici  samostalno uče, maštaju, zabavljaju se, ali i osposobljavaju za život odgovornih građana. Zahvaljujući  vaspitno-obrazovnim i kulturnim aktivnostima u školskoj biblioteci se uspostavlja partnerski odnos između učenika, nastavnika i bibliotekara, što utiče na razvoj samostalnosti i samopouzdanja kod učenika.

Zastupljene su bile i visokoškolske, univerzitetske i specijalne biblioteke, koje takođe imaju obavezu da se prilagođavaju savremenim trendovima u pružanju usluga. Pažnja je posvećena i njihovoj ulozi u povećanju kvaliteta obrazovanja.

Biblioteke svih tipova treba da se pozicioniraju na novi način u društvu i da prihvate ulogu informacijskog opismenjavanja. Biblioteka treba da bude centralno informacijsko mjesto u zajednici koja je koristi. Samo inovativne i moderne usluge, koje su pružene na adekvatan način mogu privući savremenog korisnika. I današnji skup je dao svoj doprinos za stvaranje uslova za modernizaciju rada biblioteka.

Digitalizacija je bila zastupljena kao neizostavna tema,posebno kada su u pitanju zavičajni fondovi.

Comments are closed.