ЗАПИСНИК са Сједнице УПРАВЕ Друштва, одржане у Бањој Луци , дана 15. септембра 2016. године

Admin 28. септембра 2016. 0
ЗАПИСНИК са Сједнице УПРАВЕ Друштва, одржане у Бањој Луци , дана 15. септембра 2016. године

ЗАПИСНИК
са
Сједнице УПРАВЕ  Друштва, одржане у Бањој Луци , дана 15. септембра 2016. године у ЈУ Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске са почетком у 13,00 часова.

      На сједници Управе Друштва били су присутни:

 1. Стојка Мијатовић, предсједник Друштва,
 2. Љиља Петровић-Зечић, потпредсједник Друштва,
 3. Љиљана Бабић, секретар Друштва,
 4. Славица Гостимировић, члан
 5. Славица Дивјак-Обреновић, члан
 6. Мара Ећим, члан
 7. Даница Кудуз, члан
 8. Негосава Стјепановић, члан
 9. Јелена Јањић, предсједник Библиотечког савјета
 10. Драган Мићић, члан Библиотечког савјета
 11. Свјетлана Ђурђевић, предсједник Надзорног одбора,
 12. Татјана Дуновић, руководилац Матичне склужбе ЈУ НУБ РС,
 13. Љиљана Копрена, предсједник Подружнице факултетских библиотека.

Оправдано одсутни били су:

 1. Јован Цвјетковић, члан
 2. Љиљана Кнежевић, члан

Предсједник Стојка Мијатовић  поздравила је све присутне и захвалила се директору ЈУ Народне и универзитетске библиотеки Републике Српске Љиљи Петровић-Зечић на прихватању да Национална библиотека буде редовно домаћин Управи друштва и прочитала предложени

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Разматрање Приједлога рада Друштва за 2017. годину.
 2. Разматрање и усвајање приједлога чланова комисија утврђених Статутом Друштва,
 3. Припреме за предстојећи семинар у 2017. години и одређивање тема.
 4. Текућа питања

 

АД1

У вези са приједлогом Програма рада Друштва за 2017. који је предсједник сачинила и послала у писаној форми свим члановима Управе Друштва отворена је расправа. Како није било примједби нити приједлога за допуну од стране присутних исти је стављен на гласање

Присутни чланови Управе Друштва једногласно су донијели Одлуку о усвајањуПрограма рада Друштва библиотекара Републике Српшске за 2017. годину.

АД2

Предсједник Стојка Мијатовић прочитала је приједлог чланова Комисија Друштва, као и да секретар Љиљане Бабић доставила у писаној форми приједлог да се у поједине Комисије именују нови чланови, кап нпр.  у Комисију за унапређење библиотечке струке предложила је да се именују виши библиотекари и магистри библиотекарства Споменка Кузмановић и Вања Шмуља., а у Комисију за међународне стандарде виши библиотекар Љубица Милекић. Овај приједлог је подржала и потпредсједник Друштва Љиља Петровић-Зечић и предложила да би било добро да именују нови предсједници Комисија ради оперативности.

Предсједник Стојка Мијатовић  ставила је на гласање приједлоге који су једногласно усвојени.

Управа Друштва донијела је Одлуку о именовању комисија са предсједницима Друштва у саставу :

1.Комисија за унапређење библиотечке струке:

БИЛБИЈА БИЉАНА, библиотекар савјетник

ШМУЉА ВАЊА, виши библиотекар,

ЕЋИМ МАРА, библиотекар,

КУЗМАНОВИЋ СПОМЕНКА, виши библиотекар

БРАНКА КОВАЧЕВИЋ, дипл. библиотекар,

КНЕЖЕВИЋ ЉИЉАНА, дипломирани библиотекар,

2. Комисија за библиотечке стандарде

КОМЛЕНИЋ ЖЕЉКА, библиотекар савјетник,

МИЛОШЕВИЋ БОЈАНА, библиотекар савјетник,

ЈАЊИЋ ЈЕЛЕНА, библиограф савјетник,

КУДУЗ ДАНИЦА, дипл. библиотекар,

ДУНОВИЋ ТАТЈАНА, виши библиотекар,

НЕГОСАВА СТЈЕПАНОВИЋ, директор матичне библиотеке.

3.Комисија за статусна и професионална питања

СЛАВИЦА ГОСТИМИРОВИЋ, библиотекар савјетник,

БАБИЋ ЉИЉАНА, дипломирани правник,

ПУХАЛО НАДА, доипломирани библиотекар,

МИЋИЋ ДРАГАН; библиотекар савјетник,

ЕЋИМ МАРА, библиотекар.

4.Комисија за међународне стандарде

БИЛБИЈА БИЉАНА, библиотекар савјетник,

ЉИЉА ПЕТРОВИЋ-ЗЕЧИЋ, директор Националне бибнлиотеке,

ЦВЈЕТКОВИЋ ЈОВАН, директор Матичне библиотеке

ПРЖУЉ СОЊА, библиотекар,

МИЛЕКИЋ ЉУБИЦА, виши библиотекар

КОПРЕНА ЉИЉАНА, библиотекар

5.Комисија за додјелу награде „Ђорђе Пејановић“

ДУНОВИЋ ТАТЈАНА, виши библиотекар,

БИЛБИЈА БИЉАНА,  библиотекар савјетик,

СВЈЕТЛАНА ЂУРЂЕВИЋ, магистар политикологије,

ВЕЛИМИР РАДМИЛА, библиотекар,

МАНДИЋ МИРЈАНА, библиотекар,

ВУКАЈИЛОВИЋ МИЛОРАД

6.РЕДАКЦИЈА ЧАСОПИСА

 

Управа Друштва је једногласно усвојила приједлоге и донијела Одлуку  да предсједници Комисија буду који су дужни направити План и Програм рада Комисија.

 • КУЗМАНОВИЋ СПОМЕНКА, предсједник Комисије за унапређење библиотечке стандарде
 • СТЈЕПАНОВИЋ НЕГОСАВА , предсједник Комисије за библиотечке стандарде
 • СЛАВИЦА ГОСТИМИРОВИЋ, предсједник Комисије за статусна и професионална питања,
 • МИЛЕКИЋ ЉУБИЦА, предсједник Комисије уза међународне стандарде,
 • ДУНОВИЋ ТАТЈАНА, предсједник Комисије за додјелу награде „Ђорђе Пејановић“

 

У вези са именовањем Редакције часописа „Библиотекарство Српске“

Управа Друштва је донијела Закључак да би досадашњи  одговорни уредник Љиљана Кнежевић, требала као доставити пиједлог чланова редакција , односни приједлог  требају доставити и остали чланови Управе како би Управа донијела коначну Одлуку који су чланови редакције часописа. Такођер је усвојен Закључак да чланови редакције морају прегледати све стручне радове који се објавити, што досада није била пракса, како је потврдила Јелена Јањић ,  која је члан редакциједа  није никад позвана да прегледа било који рад.

Славица Гостимировић предложила је да би требало  покренути поступак за категоризацију часописа  ради могућности добијања добијања категорије „Научни часопис“ који омогућава стицање више бодова код објављивања радова, што је релевантбо код стицања виших стручних звања.

АД3

У вези са припремама за предстојећи семинар предсједник Друштва Стојка Мијатовић информисала је Управу Друштва, да је потпредсједник Љиља Петровић-Зечић предложила да се семинар 2017. године одржи у Бањалуци, те у вези с тим и преузела одређене активности постигавши  договор са хотелом „Јелена“  у тржном центру „EMPORIUM“ у центру Бања Луке, Алеја Јована Дучића 25 да се са већим бројем учесника може уговорити повољна понуда хотелског аранжмана. Како је предсједник Друштва добила информацију са терена да не би био довољан број учесника за Бањалуку,  а да би тржни центар одвукао пажњу библиотекара који долазе из цијеле Републике, она је предложила да семинар одржи на Јахорини у хотелу „Бистрица“ која је досада имала повољне цијене аранжмана, а који је и географски повољан јер је на средини Републике за долазак библиотекара из источне и западну регију Републике. Такођер овај приједлог подржала је директор Љиља Петровић-Зечић те је исти  Стојка ставила  на гласање.

У вези са овом тачком дневног реда члан Управе Мара Ећим подсјетила је присутне да је прије двије године понудила да организује семинар у Приједору , с обзиром хотела „Приједор“ располаже са смјештајним капацитетом и да би могла постићи договор да се добије повољна понуда , те да и овај пут даје исти приједлог за одржавање семинара.

Управа Друштва већином гласова донијела је Одлуку да се семинар за библиотекаре одржи у априлу 2017. године на Јахорини. Управа Друштва донијела је закључак да се једна од наредних сједница Управе Друштва одржи у Приједору , с обзиром да је задњи пут одржана 2006. године.

Предсједник Стојка Мијатовић предложила је главну тему предстојећег семинара по  називом :

У вези са доставом радова за учешће на семинарима библиотекара вођена је дискусија ради потребе за формирањем посебне Комисије која ће прегледати све пријављене радове и на неки начин извршити селекцију. У вези са овим Управа је донијела  Закљуучак да учесници семинара који су пријавили радове требају исте доставити у предвиђеном року прво абстракте,  а затим и у цјелости написане како би Комисија могла на вријеме прегледати и сачинити коначан Списак радова.

АД4

Текућа питања.

У вези са овом тачком дневног реда Татјана Дуновић, руководилац Матичне службе и члан Библиотечког савјета припремила је презентацију Приједлога стандарда за јавнебиблиотеке који је  израдио Библиотечки савјет Републике Српске 2010. године у прошлом (првом сазиву),  с обзиром да предстоје активности Библиотечког савјета на изради приједлога подзаконских аката које треба ускладити са новим Законом о библиотечко-информационој дјелатности, а које министар просвјете и културе треба донијети у предвиђеном року од девет мјесеци. С обзиром да се не располаже са релевантним подацима пописа становништва у Републици Српској, а који су полазни критеријум за утврђивање библиотечких стандарда, постигнут је договор са министром да се приједлог Правилника о утврђивању стандарда и норматива у библиотечко-информационој дјелатности раде на крају

У вези са штампањем и објављивањем Зборника радова, односно часописа „Библиотекарство Српске“, које није штампано од 2013. године  због недостатка финансијских средстава   Управа је донијела Закључак да се са новом Редакцијом часописа , као и са досадашњим одговорним уредником договори да се објављују  електронска издања часописа , како не би били оштећени они који објављују за стручне радове , а који су релевантни у поступку стицања виших стручних звања у библиотечкој струци.

 

Сједница је закључена у 15,00 часова .

 

ЗАПИСНИКсачинила   ПРЕДСЈЕДНИК ДРУШТВА

Љиљана Бабић, секретар ДруштваСтојка Мијатовић

Comments are closed.